Circulaire ambities realiseren op uw bedrijventerrein

PULSUP is de adviestak van Superuse Studios en doet onderzoek en projectmanagement voor waardering en hergebruik van reststromen op bedrijventerreinen. Zo geven we een impuls aan nieuwe verdienmodellen voor ondernemers, gebaseerd op circulariteit en duurzaamheid. Het ontwikkelen van samenwerking en verdienmodellen doen we door middel van workshops, onderzoek en 1-op-1 begeleiding van de betrokken ondernemers. PULSUP richt zich op milieuvoordelen, nieuwe bedrijfsmodellen en meer samenwerking binnen deelgebieden.

Voor wie

De PULSUP aanpak is ontwikkeld voor alle partijen die actief betrokken zijn bij het beheer van bedrijventerreinen zoals parkmanagers, beleidsmedewerkers bij gemeenten en ondernemersverenigingen.

Waarom

Zeker dertig procent van de bedrijven en banen in Nederland zitten op bedrijventerreinen. Bij de transitie naar een circulaire economie kun je dus niet om bedrijventerreinen heen. Een circulaire aanpak leidt tot vernieuwing, verbeterde samenwerking en gezamenlijk profijt. Bedrijventerreinen bieden dus kansen om circulaire ambities te realiseren en daarmee klimaatdoelstellingen te halen. Bedrijven kunnen kosten besparen door reststromen, ruimte en transport met elkaar te delen. De potentie is groot, en de omschakeling is broodnodig met het oog op een duurzame toekomst.

Wat

PULSUP heeft een inspirerende en praktische aanpak ontwikkeld om bedrijventerreinen veerkrachtiger te maken en hun relatie met de omgeving te versterken. PULSUP heeft deze aanpak al meerdere malen succesvol toegepast. Fijnmazige inzameling en scheiden aan de bron en het verwaarden van specifieke reststromen leveren positieve resultaten. Extra winst ontstaat door opwekking van duurzame energie en inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven en overheden hebben hier veel te winnen!