Grondstoffenstation Rotterdamse Markten gepresenteerd

18 september 2019

Op een bijeenkomst van marktkooplui presenteerden we het eerste ontwerp van een grondstoffenstation. Marktkooplui kunnen daar in de toekomst hun reststromen inleveren, waarna ze gesorteerd en verder verwerkt kunnen worden. Op dezelfde bijeenkomst ging de Afrikaander Wijk Coƶperatie op basis van door ons aangeleverde exploitatiemodellen in gesprek met de marktkooplui over de wijze waarop dat kostendekkend georganiseerd kan worden.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.