Diensten

De PULSUP aanpak

De PULSUP aanpak bestaat uit 7 stappen, van inventarisatie via verdieping tot implementatie. De stappen sluiten logisch op elkaar aan en vormen samen een afgerond geheel, maar ze zijn ook individueel in te passen in een lopend proces.

1. Kickoff - Maak mensen enthousiast 
2. Value System Game - Ontdek waar waarde zit
3. KansenKaart - Onderzoek kansen en test het draagvlak
4. Metabolische Analyse - Krijg inzicht in de potentie 
5. Grondstoffenmakelaar - Ondersteun ondernemers bij de uitvoering 
6. Grondstoffenplatform - Maak uitwisseling van informatie mogelijk
7. Slotbijeenkomst - Vier de resultaten

Stap 1: KickOff

Maak mensen enthousiast 
Korte bijeenkomst met introductie circulaire economie en workshop. 
In de kickoff worden ondernemers bekend gemaakt met de principes van circulair ondernemen en de kansen door uitwisseling van reststromen. Ook krijgen partijen de gelegenheid om te vertellen op welke manier zij invulling geven aan circulair ondernemen. Met de aanwezigen vindt een korte interactieve sessie plaats om kansen en wensen te inventariseren.

Stap 2: Value System Game

Ontdek waar waarde zit
Met Value System Game wordt gestructureerd gezocht naar kansen en oplossingen voor behoud van grondstoffenwaarde. Value System Game geeft snel inzicht geeft in het systeem van een project of bedrijf. Waar komen de reststromen vandaan? Hoe ontstaan ze en zien we kansen voor verbetering? Voor de kansrijke stromen gaat PULSUP samen met de betrokken ondernemers een oplossing zoeken. We kijken hoe de stromen kunnen worden omgezet in hoogwaardige producten of diensten? Waar in de keten kunnen slimme verbindingen worden gelegd en daarom waarde toevoegen? Kortom, we kijken met de klant waar positieve impact kan worden gemaakt. 

Stap 3: KansenKaart

Onderzoek mogelijkheden en test het draagvlak
Kwalitatief onderzoek naar kansen en behoeften door verkennende gesprekken. De PULSscout gaat in gesprek met de partijen op en rond het bedrijventerrein. Daarbij start hij bij de mensen die betrokken zijn bij de gang van zaken op het bedrijventerrein: de parkmanager, de accountmanager bij de gemeente en vertegenwoordigers van de bedrijventerreinvereniging. Vervolgens vraagt hij ondernemers op het terrein wat ze te bieden hebben en waar ze behoefte aan hebben. De PULSscout is iemand die de taal van de ondernemers spreekt en de bedrijven aantrekt om deel te nemen. De aanleiding voor een bedrijfsbezoek kan een concrete vraag zijn van een ondernemer naar een betere bestemming voor zijn reststroom. Een bedrijfsbezoek kan ook helpen om een ondernemer een beter beeld te geven van het project en de kansen. Het onderzoek geeft een eerlijk antwoord of er een vruchtbare bodem is voor een succesvol vervolg.

Stap 4: Metabolische Analyse

Krijg inzicht in de potentie 
Kwantitatief onderzoek naar de aard en omvang van stromen door het bedrijventerreinen. Op basis van bestaande gegevens van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt PULSUP het volume, de kwaliteit en de waarde van materiaal- en energiestromen voor het hele gebied in kaart. Welke grondstoffen en materialen worden ingekocht? En welke producten en reststromen verlaten het gebied? De resultaten worden op heldere en aantrekkelijke manier vormgegeven. Het overzicht kan desgewenst worden aangevuld met financiële en CO2-impact, om nog beter inzicht te krijgen in mogelijkheden voor kostenbesparingen en/of realiseren klimaat doelstellingen. Op basis van deze analyse wordt een selectie gemaakt van de meest relevante stromen of onderwerpen. 

Stap 5: Grondstoffenmakelaar

Ondersteun ondernemers bij de uitvoering 
Reststromen uitwisselen met behulp van de PULSscout en de PULSapp. Gedurende 6 tot 18 maanden is de PULSscout beschikbaar om bedrijven één op één te begeleiden. De PULSscout helpt bij het vinden van praktische oplossingen voor uitwisseling en hergebruik van bestaande reststromen van bedrijven. Tegelijkertijd zet hij een structuur op waardoor uitwisselingen ook in de toekomst blijven plaatsvinden. Een belangrijk middel daarbij is de PULSapp. Een digitaal grondstoffenplatform dat inzicht geeft in de beschikbare reststromen van bedrijven van een gebied.

Stap 6: Grondstoffenplatform

PULSapp maakt uitwisseling van informatie mogelijk
Een app om reststromen te administreren en uitwisseling tot stand te brengen. Een platform kan het zoeken en vinden van uitwisselingen versnellen. Voorwaarde daarvoor is dat het platform actueel en goed gevuld is met vragers en aanbieders van grondstoffen. De PULSapp combineert relevante functionaliteiten uit bestaande platformen met de verzamelde data uit het onderzoek. Dit resulteert in een heldere app die aan deelnemende bedrijven een actueel overzicht geeft van vraag en aanbod. De PULSapp geeft inzicht in materiaalstromen per bedrijventerrein, per type reststroom en per productieketen. Individuele deelnemers kunnen in de PULSapp reststromen vinden en eigen reststromen aanbieden.
 

Stap 7: Slotbijeenkomst

Vier de resultaten
Feestelijke overdracht en afsluiting van het PULSUP traject.
PULSUP sluit het traject op een heldere en positieve manier af door een bijeenkomst te organiseren voor alle stakeholders. In de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd, afspraken gemaakt voor de toekomst en de verantwoordelijkheden overgedragen.