Onderzoek en strategie voor Afrikaandermarkt afvalstromen


De Afrikaanderwijk Coöperatie heeft het beheer van de Afrikaandermarkt in Rotterdam zelf ter hand genomen. Wekelijks werden daar grote hoeveelheden restafval ongescheiden afgevoerd. De wijkcoöperatie heeft PULSUP gevraagd om mee te denken over hoe dat beter kan. Uit de ongescheiden afvalberg kunnen verschillende substromen worden gedistilleerd: groente & fruit, papier & karton, en plastic. Door die volumes te recyclen worden stortkosten bespaard, kunnen nieuwe grondstoffen worden geproduceerd en krijgen buurtbewoners een betaalde baan in het schoon houden van hun buurt.

Indien u meer wilt lezen over dit project, dan kunt u hier een krantenartikel vinden. “Sinds de wijkcoöperatie op marktdagen de schoonmaak van het marktplein voor haar rekening neemt, is er 30% minder afval'', vertelt Annet van Otterloo uit naam van de Afrikaanderwijk Coöperatie.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.