Ontwerp Grondstoffenstation voor Afrikaandermarkt

Het Afrikaandermarkt Grondstoffenstation is een semi mobiele unit voor de inzameling, scheiding en hergebruik van markt afvalstromen. Tegelijkertijd is het een presentatieplek voor producten die gemaakt worden van hergebruikte grondstoffen en het communiceren van de ‘afval is grondstof’ filosofie.

Het opruimen van de markt wordt via de Afrikaanderwijk Coöperatie uitgevoerd door wijkbewoners. Hierdoor ontstaat er een meervoudige waarde creatie. Het opruimen door bewoners schept een positievere ruimtelijke beleving, werkgelegenheid, minder restafval en door gescheiden inzameling ontstaat de mogelijkheid om restmaterialen hoogwaardig te hergebruiken.

Voor de ontwikkeling van het Grondstoffenstation onderzocht Superuse Studios welke reststromen van de markt kansrijk zijn voor gescheiden inzameling en verwerking, zoals fruit en groenten, karton en plastics. De eerste prototypes van hoogwaardige circulaire toepassingen van de verschillende reststromen zijn gerealiseerd en worden verder ontwikkeld en onderzocht met de expertise van Rotterdamse ondernemers die al met de betreffende stromen werken.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.