Studie Circulaire bedrijventerreinen MRDH

Verkenning toepassing PULSUP methode in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Het huidige economische systeem gaat uit van oneindig beschikbare grondstoffen en een oneindig incasseringsvermogen van het milieu. Inmiddels is bekend dat dit niet realistisch en houdbaar is. Burgers en ondernemers moeten de nieuwe economie zelf vorm gaan geven, maar hebben in de transitiefase extra hulp nodig, ook vanuit de lokale overheid. De gemeente Den Haag zoekt daarom antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan het uitwisselen van reststromen op bedrijventerreinen in de metropoolregio bijdragen aan een circulaire economie?
  • Wat is er voor nodig om met het uitwisselen van reststromen op bedrijventerreinen een circulaire economie op gang te brengen in de metropoolregio?

PULSUP past de voor bedrijventerreinen ontwikkelde aanpak toe op de metropoolregio en identificeert handvatten voor een succesvolle regionale aanpak.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.