Studie Routekaart Nieuwe Economie voor bedrijventerreinen MRDH

De gemeente als aanjager van circulariteit

Het huidige economische systeem gaat uit van oneindig beschikbare grondstoffen en een oneindig incasseringsvermogen van het milieu. Inmiddels is bekend dat dit niet realistisch en houdbaar is. Burgers en ondernemers moeten de nieuwe economie zelf vorm gaan geven, maar hebben in de transitiefase extra hulp nodig, ook vanuit de lokale overheid.

Voor de gemeente Den Haag verrichtte PULSUP een studie naar de mogelijkheden die de lokale overheid heeft om de transitie naar circulariteit te versnellen. Allereerst identificeerde PULSUP de belemmeringen die ondernemers beletten hun bedrijfsproces te verduurzamen, om vervolgens te analyseren welke beleidsinstrumenten de lokale overheid heeft om die belemmeringen te reduceren. Tot slot is berekend welke investering de inzet van die beleidsinstrumenten vraagt.

Het volledige rapport kunt u opvragen bij [email protected] Een samenvatting van het onderzoek kunt u downloaden door te klikken op onderstaande knop.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.