Kennisplatform Cyclifier.org

Het is onze overtuiging dat de duurzame stad optimaal gebruik moet maken van in- en uitgaande stromen. Ons team deed daarvoor onderzoek naar activerende functies, interieurs, gebouwen of stedelijke ruimten die het mogelijk maken om slimme shortcuts binnen een enkele stroom of netwerk aan stromen tot stand te brengen. We noemen deze functies Cyclifiers wanneer ze een meerwaarde in de vorm van een publieke, productieve of economische functie genereren.

Een sprekend voorbeeld van een cyclifier is GRO-Holland, een bedrijf dat paddestoelen kweekt op koffiedrab, wat een voedzame bodem blijkt te zijn voor paddestoelen. Restaurants leveren de koffiedrab aan bij de kweker en krijgen er paddestoelen voor terug. Wat ook een efficiënte logistiek oplevert.

De ca. 80 wereldwijd verzamelde cyclifiers zijn bijeengebracht op een webplatform waaraan bezoekers eenvoudig ook hun eigen initiatief kunnen toevoegen. Van ca 20 van de Cyclifiers is een uitgebreide analyse gemaakt waarin m.b.v. stroomschema’s en procesbeschrijving de werking is gedocumenteerd.

Het onderzoek en het platform werden financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het stimuleringsfonds architectuur en fonds BKVB.

Bezoek hier de site: www.cyclifier.org

Onderzoeksteam: Jan Jongert, Frank Feder, Coen de Koning, Anna Brambilla, Nels Nelson, Fabienne Goosens, Piero Medici

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.