Metabolische analyse De Binckhorst - Den Haag

Gemeente Den Haag

Metabolische analyse De Binckhorst

De Gemeente Den Haag wilde concrete aangrijpingspunten hebben om milieudoelstellingen toe te passen in de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Een beter inzicht in materiaalstromen is daarvoor een begin. Binckhorst is een bedrijventerrein in transitie en daarom bij uitstek geschikt als pilot.
PULSUP maakte een analyse van de materiaalstromen en berekende de economische waarde van afgedankte grondstoffen (inkoopwaarde + kosten afvalverwerking). Ook werd de uitstoot van broeikasgassen door de bedrijvigheid in De Binckhorst berekend. Zo werd inzicht gekregen in de grondstofstromen waar de meeste milieu en economische winst te behalen is. En dit geeft vervolgens een kader voor beleidsvorming. PULSUP heeft tevens een aantal aansprekende voorbeelden uitgewerkt van lokaal hergebruik van reststromen. Een samenvatting van het project is hier te vinden.

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.