Onderzoek en visualisatie van waardeketens Afrikaanderwijk Coöperatie

Voor de Afrikaanderwijk Coöperatie maakten we een serie schema’s die hun netwerk en activiteiten in kaart brengen. Hiervoor zijn twee activiteiten van de Coöperatie met daarbij behorende voorbeeldproducten gekozen: Het Wijkatelier met een T-shirt ontworpen door Marga Weimans en de Wijkkeuken met de kruidenmix Dukkah.

Het doel van dit visuele onderzoek was om de impact op de lokale economie en op de samenleving zichtbaar te maken.

Stroomschema’s

De stroomschema’s voor de Wijkkeuken en het Wijkatelier laten zien door wie, waar en met welke middelen de producten worden ontwikkeld en geproduceerd en wat de afzetmarkt is. Ter vergelijking zijn er ook stroomdiagrammen gemaakt van een reguliere catering service en confectieketen. Hierbij valt op dat de wijkactiviteiten veel meer lokale relaties opleveren.

Waardeketen

De waardeketen van de Dukkah en het T-shirt laten stap voor stap zien hoe de producten in waarde stijgen, wie er waarde aan toevoegt en waar dit gebeurt. In vergelijking met de ontwikkeling van een regulier kledingstuk of kruidenmix wordt er meer waarde toegevoegd door lokale ondernemers, waarmee de wijkeconomie gestimuleerd wordt.

Netwerkkaart

De netwerkkaart van de Wijkkeuken toont de verbinding en interactie tussen individuen, groepen, organisaties en overheden die betrokken zijn bij de Wijkkeuken. Het complex verweven netwerk van de Wijkkeuken met een diversiteit aan gedeelde kennis en dienstverlening is minder kwetsbaar. Wanneer bijvoorbeeld een partij wegvalt kan de organisatie terugvallen op een van de andere actoren binnen het netwerk.

Website: http://www.wijkcooperatie.org/nl/home/

Projectteam: Lizanne Dirkx en Jan Jongert

Heeft u vragen?

Laat het ons dat weten en neem contact met ons op.